Banner
Produkty i rozwiązania Leds Group Sp. z o.o. w reklamie

Informujemy, że Leds Group Sp. z o.o. podpisała umowę ramową z dużą firmą z branży reklamy wizualnej. Zacieśniło to jeszcze bardziej naszą długą i owocną współpracę. Rozwiązania techniczne i produkty sprzedawane przez Leds Group znajdują się w materiałach POS takich wielkich firm, jak Samsung, Tyskie, Coca Cola itp.